Jakość solidność terminowość

Posiadamy możliwości kompleksowego
wykonania prac remontowych,
modernizacji i serwisu w zakresie
urządzeń energetycznych: kocioł, turbina
wraz z urządzeniami pomocniczymi,
urządzeń cieplno-technicznych oraz
kompleksowego wykonawstwa prac budowlanych.

Posiadamy także odpowiednie uprawnienia
i środki produkcyjne pozwalające
samodzielnie realizować większość
niezbędnych prac, jak również
doświadczoną kadrę inżynieryjno
-techniczną oraz doświadczonych
i wysoko wykwalifikowanych
pracowników produkcyjnych.

Ludzie są najcenniejszym

ZASOBEM FIRMY

Każdemu z pracowników stworzono bardzo dobre warunki pracy oraz rozwoju
zawodowego. Zarówno kadra inżynierska, jak i pracownicy produkcyjni mimo
swego doświadczenia uczestniczą regularnie w specjalistycznych szkoleniach.
Dzięki temu wykonujemy obecnie zadania wymagające bardzo wysokich
kwalifikacji i uprawnień.

Dowiedz się więcej
 • Babcock Borsig Steinmuller GmbH
  Prace modernizacyjne kotłów
 • ZE PAK SA
  Instalacja, rozładunek i transport oleju opałowego
 • TurboCare Sp. z o.o.
  Rewitalizacja turbozespołu TG-6
 • REMAK - Rozruch SA
  Modernizcja kotła OP-650b
 • ZE PAK SA
  Remont kotłów OP-650b
 • EL PAK Sp. z o.o.
  Odbudowa Centralnej Pompowni