Informacje ogólne

PAK SERWIS oferuje szerokie spektrum usług w zakresie utrzymania ruchu oraz kompleksową realizację projektów
w energetyce i przemyśle – samodzielnie lub jako podwykonawca wiodących firm.

Nasze usługi realizujemy zgodnie
z procedurami certyfikowanego systemu zarzadzania, jakością, bezpieczeństwem
i środowiskiem, wykorzystując nowoczesne technologie i metody organizacji, jak system CMMS czy metodologia PMI.