Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna

PAK SERWIS oferuje kompleksową realizację projektów - remonty, modernizacja oraz realizacja obiektów „pod klucz” - w wymienionych niżej obszarach:  • rozdzielnie elektryczne i instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia,
  • linie kablowe i napowietrzne nn, SN i WN,
  • stacje elektroenergetyczne 110/220/400 kV wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym aparatura WN i SN wraz z konstrukcjami wsporczymi, budynki i niezbędna infrastruktura stacji, układy sterowania i zabezpieczeń oraz telemechaniki, systemy monitoringu i technicznej ochrony obiektów),
  • układy automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych (z dławikami z płynną regulacją prądu i regulatorami cyfrowymi).

Zakres usług PAK SERWIS obejmuje:  • zapewnienie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej,
  • kompletacja i dostawa materiałów i urządzeń,
  • wykonanie prac montażowych, badań pomontażowych oraz uruchomieniowych,
  • realizacja procedur odbiorowych,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


skontaktuj się z nami

Sprawdź naszą ofertę