Zapraszamy
do współpracy

Kontakt - PAK Serwis

Przedsiębiorstwo Remontowe

PAK SERWIS Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki:


ul. Przemysłowa 158,
62-510 Konin

tel.: +48 63 247 16 00,
fax: +48 63 247 16 01
mail: pakserwis@pakserwis.com.pl
NIP: 665-24-32-183
KRS: 0000090150
REGON: 311093802
BDO: 000098892


Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000090150


Kapitał zakładowy: 15 532 358 zł

Inspektor Ochrony Danych

 

Renata Degórska


Adres korespondencyjny:
ZE PAK SA,
ul. Kazimierska 45,
62-510 Konin

tel.: + 48 63 247 34 25
mail: iod@pakserwis.com.pl
mail: iod@zepak.com.pl
www: RODO