Kontakt

Przedsiębiorstwo Remontowe
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Siedziba Spółki:
ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin
tel. 63 247 16 00, fax 63 247 16 01
e-mail: pakserwis@pakserwis.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Renata Degórska

Adres korespondencyjny: ZE PAK SA,
ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
Telefon kontaktowy: + 48 63 247 34 25
Adres email:  iod@pakserwis.com.pl
Klauzula informacyjna

NIP: 665-24-32-183
KRS: 0000090150
REGON: 311093802
Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000090150
Kapitał zakładowy: 15 532 358 zł