Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - PAK Serwis
Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych podczas udziału w przetargach jest:

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o.

Adres: 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 158.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

korespondencyjnie na adres jw., pocztą email: iod@pakserwis.com.pl, iod@zepak.com.pl lub telefonicznie: +48 63 247 34 25.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzania postępowań przetargowych, zakupowych i sprzedażowych oraz zawierania i realizacji umów.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały:

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przedstawicieli Oferenta, Wykonawcy, Kontrahenta lub osób współpracujących https://zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo/klauzule-informacyjne/klauzule-opis/przedstawiciel-oferenta-wykonawcy-kontrahent-lub-o.html
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów (osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) https://zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo/klauzule-informacyjne/klauzule-opis/kontrahent-osoba-fizyczna.html