Utrzymanie
ruchu

Oferujemy kompleksową usługę utrzymania ruchu układów i urządzeń technologicznych, elektrycznych, automatyki i IT w energetyce i zakładach przemysłowych, a w tym:  • zarządzanie utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów produkcyjnych w oparciu o system klasy CMMS: MAXIMO.
  • 24h/7d pogotowie techniczne i bieżące usuwanie usterek przez pracowników na terenie poszczególnych elektrowni i na dyżurach domowych,
  • bieżące i powtarzalne prace związane z utrzymaniem ruchu - inspekcje, kontrola sprawności, bieżące czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy, badania i pomiary,
  • remonty i przeglądy maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • remonty urządzeń podstawowych i układów pomocniczych elektrowni oraz instalacji przemysłowych,
  • prowadzenie ruchu urządzeń i instalacji elektrycznych przez elektryków dyżurnych, serwis układów klimatyzacji.


skontaktuj się z nami

Sprawdź naszą ofertę