OZE

PAK SERWIS oferuje kompleksową realizację projektów w obszarze OZE obejmujących: • budowę kompletnych elektrowni fotowoltaicznych średniej i dużej mocy,
 • budowę kompletnych elektrowni wiatrowych,
 • budowę układów wyprowadzenia mocy z elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, w tym:
  • okablowanie nn i SN,
  • stacje transformatorowe SN/nn,
  • stacje GOP (Główny Punkt Odbioru) – kompletne stacje WN/SN (rozdzielnie WN, transformatory WN/SN, rozdzielnie SN, systemy sterowania i nadzoru SSiN, układy pomocnicze i niezbędna infrastruktura),
  • przyłączenie do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej – linie kablowe 110 kV i 220 kV z GPO do Miejsca Przyłączenia w stacji elektroenergetycznej (przyłączenie do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej),
 • budowę systemów sterowania i nadzoru elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, w tym:
  • układy regulacji elektrowni (PCC),
  • systemy SCADA (w oparciu o WinCC OA),
 • budowę systemów SOT elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych (systemy monitoringu CCTV, sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, systemy przeciwpożarowe).

Zakres usług PAK SERWIS obejmuje: • zapewnienie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej (w tym decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę),
 • zarządzanie projektami (Project Management),
 • kierowanie realizacją prac na obiekcie (Site Management), kierowanie budową (Kierownicy Budowy i Kierownicy Robót z uprawnieniami budowlanymi),
 • kompletacja i dostawa materiałów i urządzeń,
 • montaż,
 • pomiary pomontażowe i uruchomienie,
 • realizacja procedur odbiorowych - testy odbiorowe zgodnie z kodeksem sieciowym i wymaganiami operatorów sieciowych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


skontaktuj się z nami

Sprawdź naszą ofertę