Przemysł, energetyka wytwórcza, modernizacje, remonty

PAK SERWIS oferuje kompleksową realizację projektów - remonty, modernizacja oraz realizacja obiektów „pod klucz” - w wymienionych niżej obszarach: • układy i instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia (w tym rozdzielnie, układy sterowania i zabezpieczeń, układy grzejne, linie kablowe i napowietrzne),
 • układy wyprowadzenia mocy z turbogeneratorów (wraz z układami pomiarów i zabezpieczeń bloku oraz cyfrowymi układami sterowania wyprowadzeniem mocy),
 • układy kompensacji mocy biernej,
 • systemy automatyki (bloków energetycznych i układów pomocniczych, maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych, układów transportu materiałów sypkich, przepompowni itd.) oparte o systemy DCS, PAC i PLC (Siemens, GE, Schneider Electric, Emerson) wraz z oprogramowaniem,
 • instalacje teleinformatyczne oraz systemy monitoringu i technicznej ochrony obiektów,
 • układy ciśnieniowe bloków energetycznych (rurociągi wraz z armaturą, przegrzewacze i ekrany, komory, walczaki itd.) oraz układy i urządzenia pomocnicze (wentylatory, młyny węglowe, podgrzewacze powietrza, kanały powietrza i spalin),
 • turbogeneratory parowe (układy regulacji, łożyska, korpusy NP ze skraplaczami) wraz z urządzeniami pomocniczymi (układy regeneracji, układy olejowe, pompy wody zasilającej, pompy kondensatu, wzbudnice itd.),
 • instalacje i układy pomocnicze (instalacje gospodarki wodnej i stacje uzdatniania wody, pompy i układy wody chłodzącej, armatura, układy nawęglania i odpopielania, instalacje odsiarczania spalin, instalacje sprężonego powietrza, gazu i oleju rozpałkowego),
 • kotłownie i sieci ciepłownicze oraz instalacje OZE,
 • obiekty budowlane (budynki przemysłowe, konstrukcje stalowe i żelbetowe, obiekty inżynieryjne i hydrotechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne)”.

Zakres usług PAK SERWIS obejmuje: • zapewnienie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej,
 • kompletacja i dostawa materiałów i urządzeń,
 • wykonanie prac montażowych, badań pomontażowych oraz uruchomieniowych,
 • realizacja procedur odbiorowych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


skontaktuj się z nami

Sprawdź naszą ofertę