Poznaj nas
bliżej

O firmie - PAK Serwis

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 50 lat doświadczeń w utrzymaniu ruchu i realizacji zadań w działalności remontowo - montażowej i budowlanej.


Jako odrębny podmiot utworzone zostało w 1999 r., w wyniku restrukturyzacji Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. - poprzez wydzielenie z poszczególnych elektrowni służb utrzymania ruchu i remontów.

Początkowo Spółka koncentrowała swoją działalność na terenie ZE PAK - w zakresie utrzymania ruchu elektrowni oraz biorąc udział w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z odtworzeniem i rozbudową mocy wytwórczych.

W kolejnych latach nasze przedsiębiorstwo stopniowo rozszerzało zakres działalności - zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski, co umożliwiło nabycie bogatego doświadczenia w realizacji różnego rodzaju obiektów energetycznych.
Obecnie oferujemy kompleksowe usługi w zakresie budowy, serwisu, remontów i modernizacji urządzeń i układów technologicznych (w tym montaż kotłów, turbin i innych urządzeń energetycznych) oraz układów elektrycznych i automatyki (szerokie spektrum usług - od urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia do cyfrowych systemów sterowania).
Spółka zatrudnia głównie wysokokwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiada nowoczesne wyposażenie i niezbędne zaplecze warsztatowo-magazynowe.

Posiadany potencjał w połączeniu z naszym doświadczeniem i referencjami pozwala na kompleksową realizację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych - samodzielnie lub współpracując z renomowanymi firmami działającymi na rynku budownictwa przemysłowego oraz w dynamicznie rozwijającej się branży Odnawialnych Źródeł Energii.

Przy współpracy z wiodącymi dostawcami technologii i urządzeń technicznych, staramy się nieustannie rozwijać nasze kompetencje w zakresie specjalistycznych usług (spawalnictwo, diagnostyka techniczna, wykonywanie elementów układów ciśnieniowych kotłów, cyfrowe systemy sterownia, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, linie kablowe wysokiego napięcia, oraz inwestycje a także budownictwo OZE i inne), aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów.

Władze spółki

Misja

Misją Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. jest długoterminowa koncepcja funkcjonowania jako „Solidny i uznany wykonawca specjalistycznych usług remontowo-serwisowych i inwestycyjnych urządzeń energetycznych i instalacji przemysłowych w branży energetycznej i przemysłowej. Modernizujemy i utrzymujemy ruch układów elektrycznych i automatyki w energetyce.”

Oznacza to, że celem naszego działania jest osiągnięcie takiej pozycji, gdzie PAK SERWIS będzie postrzegany jako:

  • kluczowy dostawca usług bieżącego serwisu i remontów;
  • generalny wykonawca i podwykonawca prac modernizacyjnych i inwestycyjnych;
  • jeden z preferowanych wykonawców prac serwisowo-remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w energetyce i górnictwie;
  • aktywny oferent i wykonawca prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych wybranych urządzeń i instalacji przemysłowych w branży chemicznej;
  • dostawca usług modernizacyjnych, remontowych, serwisu i utrzymania ruchu (doradztwo techniczne i projektowanie, dostawy, montaż, nadzór oraz serwis) w następujących branżach: automatyka przemysłowa i elektroenergetyczna, urządzenia elektryczne, infrastruktura teleinformatyczna, pomiary i diagnostyka.


Wszystkie najważniejsze cele i wizje przedstawiono w Polityce Jakości oraz Polityce BHP i Ochrony Środowiska.

Polityka jakości

Niezawodna realizacja usług inwestycyjnych, remontowych i utrzymanie w ruchu urządzeń energetycznych, to podstawa zaufania naszych Klientów i cel Zarządu oraz pracowników PAK SERWIS. Drogą do osiągnięcia tego celu jest ciągłe doskonalenie naszej Organizacji.Systemy zarządzania

Uprawnienia i certyfikaty

zobacz więcej