Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących


 

LABORATORIUM BADAŃ NISZCZĄCYCH
I NIENISZCZĄCYCH
ul. Kazimierska 45
62-510 Konin

Wydziału Spawalnictwa i Dozoru Technicznego Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. oferuje wykonywanie badań niszczących i nieniszczących zgodnie z wdrożonymi normami:
System Zarządzania PN EN ISO 17025
WUDT – LAB Wydanie 1/2019.

Oferta badań wykonywanych w Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących obejmuje:

 • Badania wizualne.
 • Badania magnetyczno – proszkowe.
 • Badania penetracyjne.
 • Badania ultradźwiękowe.
 • Badania radiograficzne.
 • Pomiar twardości metali.
 • Badania metalograficzne.
 • Próba rozciągania metali.
 • Próba udarności metali.
 • Próba zginania metali.
 • Badania chemiczne. Metoda spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym.
 • Badania chemiczne. Metoda spektrometrii rentgenowskiej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI