Laboratorium
Badań Niszczących i Nieniszczących

Oferta badań wykonywanych w Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących obejmuje: • badania wizualne,
 • badania magnetyczno - proszkowe,
 • badania penetracyjne,
 • badania ultradźwiękowe,
 • badania radiograficzne,
 • pomiar twardości metali,
 • badania metalograficzne,
 • próba rozciągania metali,
 • próba udarności metali,
 • próba zginania metali,
 • badania chemiczne. Metoda spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym,
 • badania chemiczne. Metoda spektrometrii rentgenowskiej,


Wydziału Spawalnictwa i Dozoru Technicznego Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. oferuje wykonywanie badań niszczących i nieniszczących zgodnie z wdrożonymi normami:

 • System Zarządzania PN EN ISO 17025,
 • WUDT - LAB Wydanie 1/2019.


LABORATORIUM BADAŃ NISZCZĄCYCH I NIENISZCZĄCYCH

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019, poz. 1792 z późn. zm.) informujemy, że działalność prowadzona przez Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Prezesa PAA nie ma żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

skontaktuj się z nami

Sprawdź naszą ofertę