Referencje

Energetyka i budownictwo przemysłowe

L.p. Klient Zadanie Termin
1 Babcook Borsig Steinmuller Demontaż i montaż ścian szczelnych parownika kotła C1/C2 i wymiana pakietów grzewczych LUVO oraz wymiana orurowania przegrzewacza pary P1B i konstrukcji stalowej gorących bandaży kotła nr 3 w Elektrowni Bełchatów <2010
2 BOT Elektrownia Opole Remont układów ciśnieniowych kotłów BP-1150 bloków nr 2, 3, 4
w Elektrowni Opole
<2010
3 Anwil SA Wykonanie i wymiana układu dystrybucji reaktora OHO MR-101 na instalacji chlorku winylu <2010
4 ZE PAK SA Budowa układu kruszenia lignitu w Elektrowni Pątnów <2010
5 ZE PAK SA Wykonanie dwóch remontów kapitalnych i czterech remontów
średnich kotłów OP-650b w Elektrowni Pątnów
<2010
6 Babcock Noell Montaż dwóch absorberów i zbiornika resztek IOS bloku A i B
w Elektrowni Moorburg
2010
7 ZE PAK SA Wykonanie remontów turbozespołów  typu TK200, TK120, TK50, 7CK60
w elektrowniach ZE PAK
2010
8 ZE PAK SA Wykonanie jednego remontu kapitalnego i jednego remontu średniego kotłów OP-650b oraz remonty bieżące urządzeń energetycznych i pomocniczych
w Elektrowni Pątnów
2011
9 ZE PAK SA Wykonanie remontów turbozespołów typu TK200, TK120, TK50, 26K470, 13K215, V50Z, 7CK60 w elektrowniach ZE PAK 2011
11 ZE PAK SA Wykonanie badań diagnostycznych w trakcie remontów
i napraw serwisowych bloków w elektrowniach ZE PAK
2011
12 Remak SA Montaż mechaniczny kotła dedykowanego na biomasę CFB 154MWt
w Elektrowni Konin
2011
13 SAVEX SA Modernizacja chłodni kominowej nr 5 w Elektrowni Adamów - instalacja przeciwobmarzeniowa 2011
14 Babcock Borsig Steinmuller Prace remontowe przegrzewacza wtórnego na bloku C
w El. Janschwalde
2011
15 ELEKTROWNIA PĄTNÓW II
Sp. z o.o.
Wykonanie 720 szt. bijaków (z napawaną warstwą trudnościeralną) do młynów bloku nr 9 w Elektrowni Pątnów II 2012
16 ZE PAK SA Budowa instalacji rozładunku, magazynowania i transportu oleju opałowego dla kotła biomasowego K12 oraz kotłów K4-K8 Elektrowni Konin 2012
17 ZE PAK SA Wymiana pomp wody chłodzącej nr 3 i 4 wraz z armaturą w Centralnej Pompowni w Elektrowni Konin 2012
18 ZE PAK SA Wykonanie remontów turbozespołów typu TK200, TK120, TK50, 7CK60, 26K470, 13K215 w elektrowniach ZE PAK 2012
19 Babcock Borsig Steinmuller Modernizacja kotłów nr 7 i 8 w Elektrowni Bełchatów - wymiana rur
na ECO i przegrzewaczu PI B
2012
20 Remak Rozruch SA Modernizacja kotła OP-650b K5 w celu redukcji emisji NOx
w Elektrowni Pątnów
2012
21 TurboCare
Poland SA
Rewitalizacja turbiny TG-6 w Elektrowni Konin 2012
22 ZE PAK SA Wykonanie czterech remontów średnich kotłów OP-650b oraz remonty urządzeń energetycznych i pomocniczych w Elektrowni Pątnów 2014
23 ZE PAK SA Wykonanie remontów turbozespołów
TK200, TK120, TK50, 7CK60, 26K470, 13K215 i V50Z
2014
24 ZE PAK SA Instalacja rozładunku, magazynowania i transportu oleju opałowego w Elektrowni Pątnów 2015
25 Babcock Borsig Steinmuller Remont 4 szt, obrotowych podgrzewaczy powietrza LUVO
bl. C w Elektrowni Janschwalde
2015
26 Babcock Borsig Steinmuller Modernizacja przegrzewacza P1B i modernizacja ECO, blok nr 9 i 10
w El. Bełchatów
2016
27 Mostostal Power Development Montaż rurociągów wysokociśnieniowych kotła nr 5- pakiet 3 i 4 2017

Prefabrykacja elementów ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych

L.p. Klient Zadanie Termin
1 SNC LAVALIN Polska Sp. z o.o. Wykonanie konstrukcji stalowej budynku socjalnego G3 w Elektrowni
Pątnów II, Wykonanie fundamentów budynków A7, A8, A9
w Elektrowni Pątnów II
<2010
2 Nowa Dolina Nidy Sp. z o.o. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej 12 sztuk silosów magazynowych Φ5400 <2010
3 Babcock Noell GmbH Wykonanie warsztatowe ścian kanałów spalin z blach platerowanych
dla bloku R w Elektrowni Boxberg oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej, dostawa i montaż absorbera instalacji odsiarczania
spalin bloku R w El. Boxberg
<2010
4 ZE PAK SA Wykonanie i dostawa elementów ciśnieniowych kotła dla Elektrowni Pątnów <2010
5 Babcock Noell GmbH Prefabrykacja  absorberów i zbiornika resztek IOS bloku A i B
w Elektrowni Moorburg
2010
6 Foster Wheeler Energia Polska SA Prefabrykacja i dostawa zawieszeń prętowych dla kotła CFB 154 MWt
w Elektrowni Konin
2010
7 Foster Wheeler Energia Polska SA Prefabrykacja i dostawa kanałów powietrza i spalin dla kotła biomasowego CFB 154MWt w Elektrowni Konin 2011
8 ZE PAK SA Prefabrykacja i dostawa podgrzewacza wody kotła OP-650b
bloku 1 i 2  Elektrowni Pątnów
2014
9 ZE PAK SA Prefabrykacja i dostawa przegrzewacza pary kotła OP-650b
bloku 1 i 2 Elektrowni Pątnów
2014

Linie i stacje elektroenergetyczne

L.p. Klient Zadanie Termin
1 ALSTOM Bodowa stacji elektroenergetycznej „Zegrze” w Poznaniu
(rozdzielnica 110kV GIS)
2011
2 TAURON Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Huta Skawina w Skawinie 2012
3 ENEA Przebudowa stacji WN/SN MIROSŁAWIEC 2012
4 TAURON Budowa GPZ USTRONIE (rozdzielnica  GIS 110 kV ) - konsorcjum
z ALSTOM
2014
5 ALSTOM Budowa stacji 110 kV dla potrzeb KGHM - Huty Miedzi Głogów
(rozdzielnica  GIS 110 kV ALSTOM)
2015
6 PAK KWB Konin Wykonanie linii napowietrznych 15 kV i 30 kV 2015
7 PGE Wymiana 10 układów kompensacji prądów ziemnozwarciowych na stacjach 110/15 kV  w PGE Warszawa 2015
8 ENERGA Wymiana 4 układów kompensacji prądów ziemnozwarciowych
w GPZ Malbork Południe i GPZ Malbork Rakowiec
2016
9 PSE S.A. „Rozbudowa rozdzielni 110 kV w SE 220/110 kV Adamów dla przyłączenia wytwórni gazów technicznych” 2016
10 MP Production
Sp. z o.o.
Budowa rozdzielni 110/6 kV - zasilanie wytwórni
gazów technicznych (Messer)
2016

Układy i instalacje elektryczne
i automatyka

L.p. Klient Zadanie Termin
1 ZE PAK Modernizacja układów AKPiA i dostawa systemu DCS
dla 4 bloków 120 MW w El. Adamów
< 2011
2 ZE PAK, Siemens, Alstom,
SNC Lavalin, Rafako
Prace montażowe branży AKPiA oraz elektrycznej podczas
budowy bloku 464 MW w elektrowni „Pątnów II”
< 2011
3 ZE PAK Dostawa i montaż układów elektrycznych i AKPiA
(wraz z systemem DCS) pompowni wody chłodzącej w El. Patnów
< 2011
4 EMERSON Oprogramowanie i uruchomienie systemu DCS OVATION
dla EC Novaky (SK)
< 2011
5 CONDIX Projekt, dostawa i montaż układów elektrycznych , AKPiA i IT instalacji magazynowania i transportu biomasy w El. Konin 2012
6 RAFAKO Projektowanie, dostawa , montaż i uruchomienie układów AKPiA
instalacji IOS bloków 5 i 6 w PGE El. Dolna Odra
2012
7 RAFAKO System automatyzacji węzła OPP bloku 800 MW w BOT El.  Bełchatów 2012
8 TURBOCARE, FOSTER –WHEELER Wymiana układów i elektrycznych i AKPiA (wraz z systemem DCS) turbozespołu TG-6 , montaż układów elektrycznych i AKPiA kotła K-12 2012
9 ALSTOM Budowa stacji 110 kV dla potrzeb KGHM - Huty Miedzi Głogów
(rozdzielnica  GIS 110 kV ALSTOM)
2015
10 ZE PAK,
Ethos Energy,
SBB Energy
Kompleksowa modernizacja części elektrycznej i AKPiA bloków nr 1 i 2
w El. Pątnów (wraz z wymianą systemu DCS)
2016