26.07.2017

Informacja o połączeniu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017r. nastąpiło połączenie spółek: Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie oraz Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie na spółkę przejmującą Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. Z dniem połączenia wszystkie zobowiązania oraz wierzytelności przeszły na mocy sukcesji generalnej z Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Spółka z o.o. na Spółkę:

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin
NIP: 665-24-32-183; Regon: 311093802; KRS: 0000090150; Kapitał zakładowy: 15 532 358,00 zł

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 czerwca 2017r. o połączeniu Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie ul. Przemysłowa 158, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083598, NIP 6652433018, REGON 311093707 zostanie z urzędu wykreślona.

W związku z powyższym, z dniem 1 lipca 2017r. faktury dotychczas wystawiane na Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. należy wystawiać na Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin i przesyłać na adres spółki.

Dokument