22.08.2023

Elektrownia Mehrum

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. w okresie maj - czerwiec 2023 roku brało udział w kampanii remontowej w Elektrowni Mehrum. Zakres prac PAK SERWIS Sp. z o.o. obejmował wymianę paneli rurowych ściany membranowej leja.
Prace przebiegły zgodnie z założonym harmonogramem realizacji z zachowaniem najwyższych standardów technicznych i jakościowych.