22.08.2023

Elektrownia Jänschwalde

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. w okresie maj - czerwiec 2023 roku brało udział w kampanii remontowej w Elektrowni Jänschwalde. Zakres prac PAK SERWIS Sp. z o.o. obejmował wymianę m.in. wymianę koszy grzewczych w obrotowym podgrzewaczu powietrza.
Prace przebiegły zgodnie z założonym harmonogramem realizacji z zachowaniem najwyższych standardów technicznych i jakościowych.
Wykonanie prac remontowych na LUVO na bloku A w zakresie: uszczelnienie płaszcza; uszczelnienie promieniowe; uszczelnienie obwodowe; napędy; układ łożyska wirnika; wirnik; obudowa i system ppoż; wymiana łącznej liczby 144 pakietów po stronie gorącej A2/10; wymiana łącznej liczby 48 pakietów po stronie gorącej A2/20.