Contact

Przedsiębiorstwo Remontowe
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Registered office:
ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin
phone 63 247 16 00, fax 63 247 16 01
e-mail: pakserwis@pakserwis.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Renata Degórska

Adres korespondencyjny: ZE PAK SA,
ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
phone: + 48 63 247 34 25
e-mail:  iod@pakserwis.com.pl
Information clause

Tax No.: 665-24-32-183
NCR: 0000090150
Statistical No.: 311093802
District Court for Poznań Nowe Miasto and Wilda in Poznań,
9th Economic Department of the National Court Register
under number 0000090150
Share capital: 15 532 358 PLN