Zatrudnienie

Ludzie są najcenniejszym zasobem firmy PAK SERWIS.

Każdemu z pracowników stworzono bardzo dobre warunki pracy oraz rozwoju zawodowego. Zarówno kadra inżynierska, jak i pracownicy produkcyjni mimo swego doświadczenia uczestniczą regularnie w specjalistycznych szkoleniach.
Dzięki temu wykonujemy obecnie zadania wymagające bardzo wysokich kwalifikacji i uprawnień.

Aktualnie w Przedsiębiorstwie zatrudnionych jest około 1 048 pracowników, w tym około 100 spawaczy, którzy posiadają uprawnienia specjalne zgodnie z PN-EN 287 -1 nadane przez UDT i TÜV, około 400 monterów różnych specjalności oraz blisko 160 pracowników warsztatowych.