Prace montażowe
i demontażowe

Spółka PAK SERWIS specjalizuje się w pracach montażowych:

  • montaż układów ciśnieniowych kotłów parowych (przegrzewaczy pary, komór, podgrzewaczy wody),
  • montaż elementów turbin parowych, generatorów, wymienników regeneracyjnych ciepła, pomp,
  • montaż urządzeń pomocniczych kotłów energetycznych,
  • montaż instalacji technologicznych – instalacje rurociągów transportujących media typu: woda, sprężone powietrze, odpady powstające w procesach spalania paliw stałych, chemikalia,
  • montaż układów technologicznych wytwarzających suspensję popiołową,
  • montaż rurociągów ciśnieniowych – rurociągi parowe w energetyce, wodne w układach technologicznych urządzeń wytwarzających energię,
  • montaż urządzeń transportujących paliwa stałe tj. podajniki taśmowe łącznie z urządzeniami napędowymi i dozującymi.
Specjalizujemy się w robotach demontażowych i rozbiórkowych – wykonaliśmy demontaż dwóch bloków energetycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi nr 7 i 8 w Elektrowni Pątnów o łącznej mocy 400 MW.

Mieliśmy również swój udział w pracach rozbiórkowych bloków energetycznych w Elektrowni Konin przy użyciu ładunków wybuchowych. Ponadto na terenie Elektrowni Konin przeprowadziliśmy montaż mechaniczny kotła dedykowanego na biomasę CFB 154 MWt.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI