Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo PAK Serwis oferuje potwierdzone certyfikatem PN-EN ISO 9001 usługi w zakresie następujących rynków: energetyka i ciepłownictwo, konstrukcje stalowe i prace warsztatowe, budownictwo przemysłowe i ogólne, prace montażowe i demontażowe.

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. posiada możliwości kompleksowego wykonania prac remontowych, modernizacji i serwisu w zakresie urządzeń energetycznych: kocioł, turbina wraz z urządzeniami pomocniczymi, urządzeń cieplno- technicznych oraz kompleksowego wykonawstwa prac budowlanych.

Posiada także odpowiednie uprawnienia i środki produkcyjne pozwalające samodzielnie realizować większość niezbędnych prac, jak również doświadczoną kadrę inżynieryjno- techniczną oraz doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych
pracowników produkcyjnych.