Jakość, solidność, terminowość

są podstawowymi założeniami przyjętymi przez Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o.
w zakresie swojej działalności.

Poznaj naszą historię

Historia naszej firmy sięga końca roku 1999, kiedy to na bazie służb remontowych
i warsztatów mechanicznych ZE PAK SA powstał PAK SERWIS Sp. z o.o. – wtedy była to
największa Spółka. Swoją działalność gospodarczą rozpoczęliśmy z dniem 1 stycznia 2000 r.
W Firmie 100% udziałów posiada Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Podstawowym
zakresem działalności PAK SERWIS jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa,
skierowana w szczególności na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu
energetycznego.

Firma zajmuje się między innymi:
 
  • specjalistyczną produkcją i usługami warsztatowymi w zakresie konstrukcji stalowych,
  • budową, remontami i modernizacjami urządzeń i instalacji przemysłowych,
  • rozbiórkami i demontażem budynków i budowli,
  • kompleksowym wykonawstwem prac budowlanych

Polityka jakości PAK SERWIS realizowana w ramach Systemu Jakości, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 stanowi integralną część zarządzania Przedsiębiorstwem. Najważniejszym kryterium jest zadowolenie klientów przez spełnianie ich wymagań i oczekiwań związanych z realizowanymi usługami.

W Przedsiębiorstwie szczególną uwagę zwraca się na:
 
  • jakość i terminowość świadczonych usług, dyspozycyjność,
  • unikanie błędów i zapobieganie ich powstawaniu w procesie realizacji usług,
  • wewnętrzny system kontroli jakości,
  • kulturę obsługi klienta.

Sprawną działalność Spółki zapewnia bardzo dobre wyposażenie techniczne oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników. Obecnie zatrudniamy około 1 048 osób. Większość zdobyła doświadczenie wykonując usługi dla ZE PAK SA, stąd Firma może pochwalić się ponad 50-letnim doświadczeniem w wykonywaniu usług.

PAK SERWIS ma niezbędne uprawnienia UDT i TÜV, własne Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących, które posiada uznanie II stopnia nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego oraz uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń i organizowania egzaminów spawaczy.