Konstrukcje stalowe i prace warsztatowe

Spółka PAK Serwis oferuje usługi warsztatowe w zakresie:

 • wykonawstwa konstrukcji stalowych m.in.: budowli przemysłowych i energetycznych,
  ciągów komunikacyjnych, kanałów spalin, elementów instalacji odsiarczania spalin, klatek schodowych, estakad, konstrukcji wsporczych, zbiorników magazynowych,
 • wykonawstwa elementów ciśnieniowych kotłów parowych, wężownic przegrzewaczy pary, komór,
  zbiorników, wkładów wymienników,
 • produkcji części zamiennych i podzespołów,
 • naprawy i regeneracji części zamiennych,
 • toczenia elementów,
 • szlifowania:
  • - powierzchni cylindrycznych,
  • - otworów,
  • - powierzchni płaskich,
 • dłutowania,
 • wykonawstwa kół zębatych stożkowych o zębach prostych,
 • cięcia stali żaroodpornych i żarowytrzymałych przecinarką plazmową,
 • cięcia materiałów piłą taśmową,
 • wiercenia otworów w płaszczyźnie pionowej i pod kątem,
 • zwijania blach, stożków,
 • gięcia blach prasą krawędziową CNC,
 • gięcia rur hydrauliczną giętarką CNC,
 • wykonawstwa obróbki cieplnej elementów spawanych,
 • wykonawstwa antykorozji w kabinie śrutowniczej i malarskiej,
 • regeneracji: kół bijakowych młynów węglowych, przekładni, krążników taśmowych, rusztów dopalających, wygarniaczy żużla itp.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI