Energetyka i ciepłownictwo

Spółka PAK SERWIS oferuje usługi w zakresie:
 
 • remontów ciśnieniowych części kotłów energetycznych tj.: podgrzewaczy wody, ekranów komory paleniskowej, przegrzewaczy pary, walczaków,
 • remontów urządzeń pomocniczych kotłów tj.: wentylatorów powietrza i spalin, obrotowych podgrzewaczy powietrza, młynów węglowych, kanałów pyłopowietrznych.,
 • remontów turbin parowych w zakresie regulacji, łożysk wraz z linią wałów, korpusów WP i SP oraz korpusów NP ze skraplaczami,
 • remontów urządzeń pomocniczych turbin tj.: regeneracji wysoko i niskoprężnej, chłodnic wodnych i olejowych,
 • remontów generatorów i wzbudnic,
 • remontów rurociągów nisko i wysokociśnieniowych,
 • remontów urządzeń, instalacji gospodarki wodnej i stacji uzdatniania wody,
 • remontów urządzeń gospodarki nawęglania,
 • remontów urządzeń, instalacji hydraulicznego i suchego odpopielania, elektrofiltrów,
 • remontów urządzeń, instalacji odsiarczania spalin,
 • remontów pomp wody chłodzącej, pomp wody zasilającej, pomp głównego kondensatu,
 • remontów urządzeń przemysłowych takich jak: wentylacje i klimatyzacje, urządzenia i instalacje sieci powietrznych, parowych, gazowych, ciepłowniczych oraz wodnych,
 • remontów armatury nisko, średnio i wysokociśnieniowej,
 • modernizacji kotłowni i sieci cieplnych,
 • inwestycji ekologicznych,
 • inwestycji związanych ze źródłami energii odnawialnej.
Wykonywane przez PAK SERWIS prace zapewniają stałość i niezawodność pracy urządzeń.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI