Budownictwo przemysłowe
i ogólne

Spółka PAK Serwis oferuje usługi budowlane w zakresie:
 
 • generalnego wykonawstwa inwestycji,
 • robót budowlano-montażowych,
 • robót wykończeniowych,
 • budowy obiektów administracyjnych,
 • adaptacji pomieszczeń przemysłowych,
 • realizacji i modernizacji obiektów hydrotechnicznych oraz ich konserwację,
 • prac drogowych i nawierzchniowych, budowy placów przyobiektowych i parkingów,
 • demontażu żelbetów, obiektów budowlanych włącznie z recyklingiem i utylizacją odpadów,
 • naprawy konstrukcji żelbetowych,
 • usług antykorozyjnych oraz piaskowania,
 • projektowania obiektów użyteczności publicznej,
 • budownictwa inżynieryjnego,
 • sieci wody pitnej, surowej, chłodzącej, technologicznej, p. pożarowej,
 • kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przemysłowej (ścieków agresywnych).
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI