Aktualności

PRACE REMONTOWE NA KOTLE OP-650 NR K3 W EEO OSTROŁĘKA

Od stycznia 2016 roku na zlecenie Energa Serwis Sp. z o. o. pracownicy PAK SERWIS wykonują prace mechaniczne demontażowo - montażowe w ramach remontu kotła OP - 650 nr K 3 w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Zadanie dotyczy wykonania wymiany ekranu tylnego komory paleniskowej oraz przegrzewacza III stopień pary świeżej. W ramach projektu opracowana zostanie również technologia demontażu i montażu oraz dokumentacja powykonawcza. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca 2016 roku. Energa Elektrownie Ostrołeka jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej na węgiel kamienny w północno - wschodniej Polsce i dlatego prace wykonywane na tym obiekcie są cennym doświadczeniem dla naszych pracowników.
Powrót